Basalt Fiber Technologies & Products

Włókno Bazaltowe

Bazalt

Bazalt jest naturalnie wystepującą skałą wulkaniczną, której sład chmiczny uwarunkowany jest geograficznym miejscem lokalizacji i składa się z: SiO2 – 52.8%, Al2O3 – 17.5% Fe2O3 – 10.3%, MgO – 4.63%, CaO – 8.59%, Na2O – 3.34%, K2O – 1.46%, TiO2 – 1.38%, P2O5 – 0.28%, MnO – 0.16%, Cr2O3 – 0.06%. Przyczym zawartość kwarcu może wynosić do 20%.

Włókno bazaltowe

Włókno bazaltowe powstaje w wyniku procesu topienia kruszywa skały bazaltowej w temperaturze wyższej 1450°C. Płynna masa bazaltowa jest następnie tłoczona przez platynowe tulejki. W ten sposób otrzymane nieskończące sią monofilamenty pokrywane są odpowiednią klejonką silanową i łączone do wiązek monofilamentów bazaltowych tzw. rovingów. Klejonka silanowa posiada przy tym funkcję ochronną włókna, zwiększa jego elastyczność a także polepsza połączenie z matrycą kompozytową. W naszej ofercie znajdą Państwo rovingi z różną średnicą monofilamentu 10, 13, 17 µm oraz gęstością liniową 90-600 tex w Single-End-Roving a także 270-4800 tex w rovingu złączonym tzw. assembled roving. Nasze standardowe produkty wyposażone są klejonką silanową Nr. 12 zgodą z matrycą epoksydową oraz betonową.

Zalety włókna bazaltowego

 • Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
 • Wysoki moduł elastyczności (moduł Yunga)
 • Odporność na wysokie temperatury
 • Wysoka wytrzymałość na ścieranie
 • Wysoka rezystencja na agresywne roztwory
 • Lekkość formowania
 • Doskonałe nasycenie żywicą
 • Doskonała izolacja termiczna i akustyczna
 • Lekkość w przetwarzaniu
 • Nieszkodliwe dla środowiska – Produkt naturalny
 • Nieszkodliwe dla zdrowia
 • Łatwe i tanie w utyliyacji

Właściwości mechaniczne

Średnica monofilamentu, µm 10 13 17
Test ASTM D-3822

(sucha wiązka bazaltowa), wytrzymałość na rozciąganie, mN/tex

≥ 700 ≥ 650 ≥ 600
Test ASTM D-2343

(wiązka bazaltowa w matrycy epoksydowej ), wytrzymałość na rozciąganie, MPa

3200 3100 2900
Test ASTM D-2343

(wiązka bazaltowa w matrycy epoksydowej), Moduł Yunga, GPa

90-94 88-92 86-90
Test ASTM D-2101

(monofilament włókna bazaltowego), Zugfestigkeit , MPa

4300 4200 4000
Test ASTM D-2101

(monofilament włókna bazaltowego), moduł Yunga, GPa

95 93 92

Zmiana wytrzymałość na rozciąganie

Temperatura Zmiana wytrzymałości na rozciąganie
+20°C 100%
+200°C 95%
+400°C 80%

Termiczne właściwości

Punkt topnienia 1460-1500 °C
Temperatura procesu krystaliyacji 1250 °C
Temperatura spiekania 1050 °C
Przewodność ciepła, W/(m • K) 0,031-0,038
Obciążenie cieplne Zakres temperatur
Długotrwałe Od -260 do +400°C
(1) 1. Stopień: amorficzne włókno z klejonką do +200°C
(2) 2. Stopień: spalanie klejonki, amorficzne włókno bazaltowe od +200 do +350°C
(3) 3. Stopień: amorficzne włókno bez klejonki od +350 do +400°C
Krótkotrwałe od +400 do+850°C
(4) 4. Stopień: utlenienie FeO do Fe2O3 oraz początek krystalizacji Fe2O3.Włókno staje się kruche i łamliwe od+400 do +850°C
Krótkotrwałe bez obciążenia od +850 do +1250°C
(5) 5. Stopień: Fe2O3 w formie krystalicznej, włókno kruszeje, gorsze właściwości mechaniczne, bez dużych obciążeń mechanicznych przy dobrych właściwościach izolacyjnych od+850 do +1050°C
(6) 6. Stopień: temperatura spiekania, pełna krystalizacja włókna od +1050 do +1250°C

Rezystencja chemiczna

CemFIL Bazalt E-Glas
Ubytek masy po 3 godz. w gotującej wodzie 0,2%
Ubytek masy po 3 godz. gotowania w zaprawie cementowej (pH 12,9) 0,15% 0,35% 4,5%
Ubytek masy po 3 godz. gotowania w 2N roztworze kwasu solnego 2-7% 38,5%
Ubytek masy po 3 godz. gotowania w 2N wodorotleneku sodu 6%
Ubytek masy po 30 oraz 180 min. gotowania w kwasie siarkowym 2% oraz 6% B14% oraz 22%

Porównanie właściwości mechanicznych

Właściwości Włókno bazaltowe E-Glas S-Glas Carbon Aramid
Gęstość (g/cm³) 2.6- 2.8 2.5 – 2.6 2.5 1.8 1.5
ZWytrzymanie na rozciąganie(MPa) 4100 – 4840 3100 – 3800 4020 – 4650 3500 – 6000 2900 – 3400
Moduł Yunga(GPa) 93.1 – 110 72.5 – 75.5 83 – 86 230 – 600 70 – 140
Wydłużenie przy zerwaniu 3.1 4.7 5.3 1.5 – 2.0 2.8 – 3.6
Zakres temperatur roboczych °C 600 380 300 500 250

E-Shops


Contact

INCOTELOGY GmbH
Phone: +49 2234 9882370
Fax: +49 2234 9882372